Úvod 1

Informace

Co je Medimonitor?

Autorem projektu Medimonitor je společnost miraclIS, SE. Projekt vznikl za přispění a podpory OPPIK, jako inovační projekt v rámci dotačního titulu Aplikace.

Předmětem projektu bylo je, věnovat se trendu, který v současné klinické a ambulantní praxi známe pod pojmem „second opinion diagnosis“. Veřejnost ví, že když lékař diagnostikuje pacienta, tak pacient subjektivně vnímá informace lékaře tak, že si je raději ověří, jde k jinému lékaři, u kterého si zjišťuje další informace, jako například vývojový stupeň onemocnění, možnosti terapie.

V projektu „Medimonitor“ se snažíme o to, aby vyšetřující lékař, terapeut nebo rehabilitační pracovník a další pracovníci z oblasti péče o zdraví, dokázali nabídnout druhý názor na diagnózu, prostřednictvím sdílených dat a umělé inteligence.

Dopad tohoto řešení je oboustranný. Lékaři umožní podporu v jeho DG prostřednictví tzv. objektivizované diagnózy, pacientům, objektivní pohled na diagnózu jejich ošetřujícího lékaře.

Jsme jedni z prvních, kdo takovou aplikaci vytvořili.

O skolióze

Co je skolióza?

Skolióza je deformita páteře. Její příčiny jsou zatím, i přes vysokou úroveň vědy, neznámé. Proto jí říkáme idiopatická skolióza (neznámého původu). Skolióza může ale nemusí mít vážný dopad na kvalitu života, ale zanedbaná nebo neuvědomělá terapie skoliózy může způsobit vážné sekundární zdravotní problémy ale také invaliditu. My chceme přispět k tomu, aby k tomu nedošlo. Cílem léčby skoliózy je zastavit její progresi. Vyléčit skoliózu až na velké výjimky, nelze.

Úvod 3

Spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme, a to nejen na tomto projektu, s katedrou biomedicínského inženýrství VŠB-TUO, konkrétně s týmem pana profesora Penhakera. Společně jsme vyvinuli řadu velmi přesných prediktivních algoritmů, které dokáží vytěžit data existujících pacientů a nabídnout kvalitní druhý názor na diagnózu.

Jsme otevření jakékoli spolupráci. Pokud Vás tato problematika zajímá nebo pokud jste skoliotický pacient a třeba se chcete jen podělit o své zkušenosti, pomoci dalším pacientům nebo se jen něco navíc dozvědět, napište nám. Určitě se s vámi spojíme. Připravujeme workshopy, minikonference, setkání s lékaři i terapeuty. Spolupracovat s námi můžete bez ohledu na svůj věk, vzdělání. Vítáme jakýkoli zájem. Spolupracujeme s lékaři, terapeuty, vědeckými institucemi u nás a v Evropě, USA, ale třeba i v Brazílii.

Rádi bychom navázali spolupráci také s komunitou ambulantních lékařů, ortoptických techniků, ambulantních lékařů a fyzioterapeutů. Jsme schopni jim poskytnout kvalifikovanou podporu při práci s naším produktem, protože jsme angažovali profesionální zdravotnický personál.

Kontaktujte nás

Pokud se zajímáte o naši práci, zejména o analýzy skoliotické křivky a její prognózy, prosím, napište nám.

Veškeré Vaše otázky budou anonymní a nebudeme po vás požadovat žádné údaje, které by byly v rozporu s legislativou pacientských záznamů.

Pokud se chcete poradit o skolióze, můžeme doporučit lékaře, se kterými spolupracujeme.

Pokud nám pošlete RTG snímek a pohlaví pacienta, rádi Vám zašleme druhý názor na diagnózu, vygenerovaný naší umělou inteligencí, který bude formulovat s námi spolupracující lékař.

Pokud jako zdravotnické zařízení máte zájem o spolupráci, napište nebo stačí zavolat. Rádi budeme spolupracovat.

V současné době spolupracujeme především s Hamzovou léčebnou v Luži Košumberk.

E: ales.muron@miraclis.cz
T: +420 775 785 990

Úvod 5

Projekt Medimonitor je spolufinancován prostředky EU. Na projektu Medimonitor spolupracujeme s katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB–TUO Ostrava.

Uvítáme spolupráci s dalšími institucemi a zájemci o rozvoj problematiky „second opinien diagnosis“ také z jiných oblastí medicíny.

Naším cílem je především dostat naši aplikaci ne jen na českou ale také mezinárodní úroveň a maximálně rozšířit datovou základnu řešení tak, aby bylo možné naučit aplikaci co nejpřesnějšímu názoru na druhou diagnózu.